×

Welk programma gun jij de Gouden Televizier-Ring 2024?

Stem en bepaal mee!

Will Koopman op Gouden Televizier-Ring Gala 2023
De eerste tien kanshebbers voor de Gouden Televizier-Ring 2024 zijn al even bekend, maar welke programma verdient volgens jou ook een plek op de definitieve lijst? Stem nu mee tijdens de derde kwalificatieronde!

Reglementen Gouden Televizier-Ring 2024

De verkiezing van de Gouden Televizier-Ring 2024 wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier. De gehele verkiezing bestaat uit drie fases:

 • Fase 1: Vier Kwalificatierondes
 • Fase 2: Eén Nominatieronde (reglement volgt later)
 • Fase 3: Eén Finale (reglement volgt later)

Reglement Fase 1: Kwalificatierondes

Dit zijn de regels voor de vier Kwalificatierondes.

De eerste fase van de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring 2024 bestaat uit vier Kwalificatierondes:

Kwalificatieronde 1
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 augustus 2023 tot en met 31 oktober 2023.

Kwalificatieronde 2
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 november 2023 tot en met 31 januari 2024.

Kwalificatieronde 3
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 februari 2024 tot en met 30 april 2024.

Kwalificatieronde 4
Periode waarin de programma’s te zien moeten zijn geweest: 1 mei 2024 tot en met 31 juli 2024.

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl.

In aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes komen alle op volwassenen gerichte programma’s die zijn uitgezonden door, of te zien waren op, de Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders.

Van de programma’s moeten minimaal twee afleveringen te zien zijn geweest in de periode waarover gestemd kan worden. Deze afleveringen moeten onderdeel zijn van een reeks die bestaat uit ten minste drie afleveringen.

Ook moeten alle afleveringen in de betreffende verkiezingsperiode gemiddeld 500.000 kijkers behaald hebben. Hiervoor worden de definitieve tv-kijkcijfers van SKO gehanteerd (kijkcijfers op de uitzenddag + uitgesteld kijken tot en met 6 dagen na de uitzenddag).

Daarnaast zijn deelnemende programma’s van Nederlandse makelij, of Nederlanders hebben een aanzienlijk aandeel in de productie.

Wanneer een programma een internationale productie is, zal de organisatie van de verkiezing bepalen of het programma mee mag doen aan de verkiezing. Belangrijk criterium hierbij is (maar niet uitsluitend) dat al tijdens het maakproces beoogd is dat het programma (ook) gemaakt is voor de Nederlandse kijker.

Streaming-only-programma's (programma’s die enkel op streamingdiensten te zien zijn en niet op televisie), komen niet in aanmerking voor deelname aan de Kwalificatierondes.

De streamingdiensten publiceren geen kijkcijfers en de organisatie van de verkiezing heeft geen kijkcijfers voor de streamingdiensten beschikbaar. De organisatie van de verkiezing kan daardoor geen objectief selectiecriterium hanteren als ondergrens voor deelname aan de Kwalificatierondes.

Voorafgaand aan de start van de Tweede Fase, de Nominatieronde, zal de organisatie van de verkiezing bekend maken hoe geselecteerde streaming-only-programma’s mee kunnen doen aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring en aan welke voorwaarden deze programma’s moeten voldoen.

Registraties van sportwedstrijden, nieuwsuitzendingen, actualiteitenprogramma’s, uitzendingen van politieke partijen, radio-uitzendingen, erotische tv-programma’s, programma's die uitsluitend gericht zijn om producten en/of diensten aan de man te brengen en programma’s waarvan het verdienmodel uitsluitend gebaseerd is op betaalde inbellijnen en betaald sms’en zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezing.

Ook uitgesloten zijn herhalingen; programma’s die eerder zijn uitgezonden door of eerder te zien waren op Nederlandstalige, landelijke publieke omroepen en commerciële zenders en/of op Nederland gerichte streamingdiensten.

Verder zijn programma’s uitgesloten die al eens eerder de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Dat geldt ook voor: identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier-Ring hebben gewonnen. Het oordeel hierover is uitsluitend aan de organisatie van de verkiezing.

Verder kan er niet gestemd worden op een specifiek seizoen van een programma dat al is genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring 2023. Wanneer van dit programma in de periode 2023-2024 een nieuwe reeks op televisie komt, kan daarop wel worden gestemd in de juiste Kwalificatieronde, op voorwaarde dat het voldoet aan alle eisen voor deelname.

De stemperiode bedraagt maximaal drie weken per Kwalificatieronde. De publicatie van de exacte data van de stemperiodes zal plaatsvinden op Televizier.nl en TVgids.nl.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden naar de juiste stempagina.

Iedere stemmer kan per Kwalificatieronde één stem uitbrengen.

Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de betreffende stemperiode tellen mee in het eindresultaat.

Per Kwalificatieronde worden de 5 programma’s met de meeste stemmen (én die voldoen aan de deelnamevoorwaarden) automatisch geselecteerd voor de volgende, tweede fase van de Gouden Televizier-Ring 2023: de Nominatieronde.

Als na afloop van een Kwalificatieronde twee of meer tv-programma’s op de vijfde positie in de top-5 staan en dus een gelijk aantal stemmen hebben ontvangen, worden er meer dan vijf tv-programma’s geselecteerd voor de Nominatieronde.

De winnaars van iedere Kwalificatieronde zullen na sluiting van de betreffende verkiezingsronde gepubliceerd worden op Televizier.nl en TVgids.nl

Op de winnaars van een bepaalde Kwalificatieronde kan niet meer gestemd worden in de daaropvolgende Kwalificatieronde(n) voor de Gouden Televizier-Ring 2024.

 

Reglement Televizier-Ring Online-videoserie 2024

Dit zijn de regels voor de verkiezing van de Televizier-Ring Online-videoserie 2024.

De verkiezing van de Televizier-Ring Online-videoserie wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier.

De verkiezing heeft als doel mooie online video series te bekronen en te vieren dat de community zoveel prachtige content maakt. Wie de award wint is aan de kijkers van Nederland.

In aanmerking voor de verkiezing van de Televizier-Ring Online-videoserie komt videocontent die een online doel heeft en gepubliceerd is op een vrij en gratis toegankelijk online platform in de periode van 1 april 2023 tot 1 april 2024.

Alleen Nederlandse onlinekanalen en online series waarin Nederlands gesproken wordt komen in aanmerking voor de verkiezing. Het is toegestaan buitenlandse formats te adapteren. Belangrijk is dat alle hoofdpersonen in de serie en van het betreffende kanaal 16 jaar of ouder zijn.

Van dezelfde serie moeten in de bovengenoemde periode minstens 3 video’s op hetzelfde platform geüpload zijn. De video’s hebben ieder een minimale tijdsduur van 5 minuten en in ieder geval hebben 3 video’s van de serie ten tijde van de verkiezingsperiode ieder minimaal 100.000 organic views.

De video’s zijn te zien op een vrij en gratis toegankelijk online platform en het aantal views is openbaar en voor iedereen te zien. Als dit niet het geval is, dan is het aan de selectiecommissie om te bepalen of de serie mag deelnemen aan de verkiezing of niet.

Uitgesloten van deelname aan de verkiezing zijn onder andere, maar niet uitsluitend, online video’s en series waarin een (of meerdere) van de hieronder genoemde kenmerken van toepassing is (of zijn):

 • politieke-, bel & win-achtige- en erotische kanalen/series;
 • kanalen/series waarin aangemoedigd wordt om specifieke financiële investeringen te doen, of specifiek aan- of verkoopadvies gegeven wordt
 • kanalen/series die uitsluitend tot doel hebben een of meerdere producten en/of diensten te verkopen;
 • kanalen/series louter gebaseerd op registraties van sportwedstrijden, en/of registraties van radio & tv-uitzendingen en/of registraties van podcast opnames;
 • kanalen/series waarin overmatig grof taalgebruik voorkomt;
 • kanalen/series die aanzetten tot haat, of waarin stelselmatig personen en/of groepen gekwetst worden;
 • kanalen/series waarin zelfdoding wordt aangemoedigd;
 • kanalen/series waarin criminaliteit en/of geweld wordt gestimuleerd of aangemoedigd;
 • kanalen/series die niet rijmen met de waarden en/of doelstellingen van Televizier en haar partners, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) kanalen/series die regelmatig ongefundeerde/anonieme beschuldigingen publiceren of doorzetten, die ongefundeerd mensen belasteren, of kanalen/series die structureel de principes schenden zoals opgenomen in de Journalistieke Code van de NPO.

Bovenstaande gronden van uitsluiting van deelname kunnen betrekking hebben op de inhoud van de serie, de productie daaromheen, personen die betrokken zijn bij de serie en andere relevante omstandigheden.

Ook series die vooral andermans materiaal gebruiken zijn uitgesloten van verkiezing. Zo kan een serie met alleen muziekclips van anderen nooit in aanmerking komen voor de Televizier-Ring Online-videoserie. Een uitzondering kan gemaakt worden voor series die andermans materiaal als tool gebruiken, zoals een videogame, om een eigen serie eromheen te creëren. Voorwaarde is wel dat er dan voldoende eigen creativiteit aan toegevoegd is. Uitgesloten verder zijn series die louter uit animaties bestaan. Er moet regelmatig een persoon, of meerdere personen, in beeld te zien zijn.

Voor al het bovenstaande geldt dat Televizier bepaalt of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is en of er sprake is van een uitsluitingsgrond. Televizier kan op ieder moment gedurende de verkiezing, tot het moment van de uitreiking van de award, besluiten om series op bovenstaande voorwaarden en/of uitsluitingsgronden uit te sluiten van de verkiezing.

Een online videoserie kan in hetzelfde verkiezingsjaar nooit tegelijkertijd meedoen aan én de verkiezing voor Televizier-Ring Online-videoserie én aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring. Hier wordt uitgelegd hoe deelname aan de verkiezingscategorieën geregeld is.

Als het betreffende seizoen van een online videoserie op de lineaire televisie te zien is (geweest) of onderdeel is van een programma dat op de lineaire televisie te zien is (geweest), dan wordt dit seizoen gecategoriseerd als een televisieprogramma en mag het niet ook deelnemen aan de verkiezing voor Televizier-Ring Online-videoserie. Dit is ook het geval wanneer er voor de start van de kwalificatieronde al officieel is aangekondigd dat een betreffend seizoen van een online videoserie op lineaire televisie uitgezonden gaat worden.

Wanneer een online videoserie eenmaal is gecategoriseerd als televisieprogramma, dan mag het meedoen aan de verkiezing voor de Gouden Televizier-Ring, mits het aan alle geldende voorwaarden voor de verkiezing van de Gouden Televizier-Ring voldoet.

Een serie die reeds gekwalificeerd is voor deelname aan de nominatieronde voor de verkiezing voor de Televizier-Ring Online-videoserie, kan in datzelfde verkiezingsjaar niet ook meedingen naar de Gouden Televizier-Ring, ook al is de serie tussen de diverse verkiezingsrondes door alsnog uitgezonden op televisie.

Een tv-programma dat in een volgend verkiezingsjaar een vervolg krijgt als online videoserie, kan in de betreffende verkiezingsperiode, als het voldoet aan alle voorwaarden voor de verkiezing, meedingen naar de Televizier-Ring Online-videoserie.

Een en dezelfde serie kan maar eenmaal de Televizier-Ring Online-videoserie winnen. Onder ‘dezelfde serie’ vallen: identieke remakes, regelrechte doorstarts, gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de gelijkende spin-off al eens de Televizier-Ring Online-videoserie heeft gewonnen. Het is aan Televizier om te bepalen welke serie wel en welke serie niet voldoet aan deze voorwaarden.

Een onlinekanaal kan maximaal drie keer achter elkaar de Televizier-Ring Online-videoserie winnen, met telkens een andere serie. Als een kanaal drie achtereenvolgende jaren de Televizier-Ring Online-videoserie heeft gewonnen, wordt het kanaal het jaar daarop uitgesloten van deelname aan de verkiezing van de Televizier-Ring Online-videoserie. Het jaar daaropvolgend kan het weer deelnemen aan de verkiezing, met een serie die nog nooit de Televizier-Ring Online-videoserie heeft gewonnen en die aan de voorwaarden van de verkiezing voldoet.

Helemaal uitgesloten van deelname zijn online video series die eerder al eens een Gouden Televizier-Ring voor beste tv-programma hebben gewonnen. Dat geldt ook voor nieuwe seizoenen, identieke remakes, regelrechte doorstarts, al te gelijkende spin-offs en originele programma’s waarvan de al te gelijkende spin-offs al eens de Gouden Televizier hebben gewonnen. Het oordeel hierover is uitsluitend aan Televizier.

Een kanaal/hoofdpersoon kan slechts eenmaal genomineerd worden aan het einde van de nominatieronde voor een serie. Mocht een kanaal/hoofdpersoon met meerdere series in de top 3 staan, dan wordt de serie met het meeste aantal stemmen genomineerd.

Elke verkiezing voor de Televizier-Ring Online-videoserie heeft twee stemrondes. Een kwalificatieronde en een nominatieronde.

Er kan alleen gestemd worden via TVgids.nl/televizier-ring. Alle stemmers die binnenkomen via de link Televizier.nl/ring zullen automatisch doorgestuurd worden.

De kandidatenlijst voor de eerste ronde van de verkiezing, de kwalificatieronde, wordt samengesteld door de selectiecommissie. Voorwaarde is dat de kandidaten voldoen aan de deelnameregels zoals ze in dit reglement zijn geformuleerd.

De selectiecommissie van 2024 bestaat uit: Janine van Rooden (Online Editor TVgids.nl), Jeroen de Goeij (Hoofdredacteur Gouden Televizier-Ring verkiezingen), Jessy Snikkers (Strategist, Team5PM), Marijn Poeschmann (Country Manager Benelux, YouTube), Nisrine Sahla (correspondent België en Europese Unie voor NOS), Oane Born (Auteur ‘Hoe Word Jij Social Media Proof?’ en ’Tik Tok - The Challenge’), Sam Vergauwen (YouTube Creator Partnerships Lead Northern Europe, YouTube) en Wes van Os (Manager Nikkie de Jager, CEO Nimya).

De kwalificatieronde start op dinsdag 9 april 2024 om 10.00 uur en eindigt woensdag 24 april 2024 om 10.00 uur.

Zodra de lijst met kandidaten die meedoen aan de kwalificatieronde eenmaal is gepubliceerd op de internetsite van de verkiezing, kan de selectie met kandidaten voor deze ronde niet meer worden gewijzigd.

De organisatie publiceert ook een leeg vakje op de kandidatenlijst. Dit lege vakje geeft het publiek de mogelijkheid een serie in te vullen en te stemmen op een niet-geselecteerde serie.

De top 20 van deze kwalificatieronde plaatst zich automatisch voor de nominatieronde. Indien een serie door middel van het lege vakje bij de top 20 zit, kan Televizier beoordelen of deze serie voldoet aan de voorwaarden voor deelname en er geen uitsluitingsgrond van toepassing is. Indien die serie niet voldoet aan de voorwaarden en/of een uitsluitingsgrond van toepassing is, kan de serie worden uitgesloten van de verkiezing en is het mogelijk dat de volgende serie met de meeste stemmen in de nominatieronde komt.

Naast de 20 kandidaten die de nominatieronde hebben gehaald, selecteert de selectiecommissie nog 5 series, de ‘wildcards’.

Bij de selectie van deze wildcards is het aantal eerder genoemde (openbare) views geen verplichting. Ook geen verplichting is de minimale lengte van 5 minuten. Daarnaast kan er ook worden afgeweken van de andere eerder geformuleerde deelnameregels wanneer de selectiecommissie vindt dat een serie op grond van kwaliteit, creativiteit, potentie en/of populariteit niet mag ontbreken in de nominatieronde.

De lijst met 5 wildcards zal voor de start van de nominatieronde bekendgemaakt worden op TVgids.nl.

De nominatieronde start op 27 augustus 2024 en eindigt op 24 september 2024.

Alle stemmen uit de kwalificatieronde vervallen. In deze nominatieronde staat de teller voor alle 25 gekwalificeerde online video series weer op nul.

Per ronde kan een stemmer maximaal één stem uitbrengen in de categorie Televizier-Ring Online-videoserie. Alleen stemmen die zijn uitgebracht én bevestigd in de hierboven genoemde periode tellen mee in het eindresultaat.

In de categorie Televizier-Ring Online-videoserie worden de drie kandidaten met de meeste stemmen na de sluiting van de nominatieronde bekendgemaakt als ‘genomineerd voor de Televizier-Ring Online-videoserie’. De kandidaat met de meeste stemmen wint de Televizier-Ring Online-videoserie.

Als na afloop van de stemperiode binnen de top 3 van deze categorie meerdere kandidaten een gelijk aantal stemmen hebben, worden meer dan drie kandidaten in deze categorie genomineerd voor de Televizier-Ring Online-videoserie.

Wanneer meerdere genomineerden binnen deze categorie de meeste en een gelijk aantal stemmen hebben, winnen meerdere genomineerden in deze categorie een Televizier-Ring Online-videoserie.

Het is de bedoeling de winnaar(s) bekend te maken gedurende het Gouden Televizier-Ring Gala 2024.

De Televizier-Ring Online-videoserie wordt uitgereikt aan de maker of makers van de winnende online videoserie, of aan een plaatsvervanger. De award wordt eigendom van de winnende maker of makers.

 

Algemene verkiezingsregels

Dit zijn de algemene verkiezingsregels. Ze gelden voor alle categorieën en alle rondes in de Gouden Televizier-Ring verkiezing van 2024.

De gehele verkiezing wordt georganiseerd door en staat onder verantwoordelijkheid van Televizier, onderdeel van Bindinc. BV, hierna ook wel aangeduid met ‘de organisatie van de verkiezing’.

De organisatie van de verkiezing gaat zo zorgvuldig mogelijk te werk, maar is niet aansprakelijk voor fouten. De organisatie van de verkiezing behoudt zich het recht voor om daar waar nodig de voorwaarden van de verkiezing aan te vullen of aan te passen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Op de gehele verkiezing is het Privacy Statement van Bindinc. van toepassing, dat hier te vinden is: https://adorablecaterpillar.com/privacy-statement/

Mocht het zo zijn dat er gedurende enige tijd in een van de stemperiodes door omstandigheden niet gestemd kan worden, bijvoorbeeld wegens technische problemen, dan wordt de stemperiode niet verlengd. De stemronde sluit dan gewoon op het aangekondigde tijdstip.

Daarnaast kunnen zich allerlei omstandigheden of andere dringende redenen voordoen die roet in het eten gooien of dreigen te gooien bij de voorgenomen uitvoering van de verkiezing en/of de bekendmaking/uitreiking.

Denk bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) aan besluiten of adviezen van overheden met betrekking tot de veiligheid en de volksgezondheid bij evenementen, inclusief de uitvoerbaarheid en kosten daarvan.

De organisatie van de verkiezing behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de uitvoering van de verkiezing of de uitreiking van de awards op enig moment stop te zetten of in gewijzigde vorm voort te zetten. Het deelnemen aan of zelfs winnen van een bepaalde ronde geeft dus geen ‘recht’ op een volgende ronde en/of uitreiking.

De organisatie van de verkiezing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke situaties. Over dit soort wijzigingen zal zo helder en zo tijdig mogelijk gecommuniceerd worden op Televizier.nl en TVgids.nl.

Het is omroepen, zenders, streamers, producenten, fans van programma’s en kandidaten toegestaan om promotie te maken voor programma’s en kandidaten. Deze regel geldt voor iedere fase en iedere categorie in de verkiezing.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil voor hun stem op een bepaald programma of kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn en/of de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers een kans op een beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor hun stem op een programma of kandidaat. Het is wel toegestaan om promotiemateriaal uit te delen om een programma of kandidaat onder de aandacht van het publiek te brengen.

Het is verboden stemmers (vooraf of achteraf) te belonen en/of andere tegenprestaties te geven in ruil om geen stem uit te brengen op een programma of kandidaat - of dat nu materiële of immateriële cadeaus zijn en/of de cadeaus een geldelijke waarde hebben of niet. Ook is het verboden stemmers een kans op een beloning of tegenprestatie te geven in ruil voor het niet uitbrengen van hun stem op een programma of kandidaat.

De organisatie van de verkiezing heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële programma’s en kandidaten van deelname uit te sluiten.

De organisatie van de verkiezing heeft het recht om op ieder moment in de verkiezing controversiële programma’s en kandidaten van deelname uit te sluiten.

De organisatie van de verkiezing kan dit doen als een controverse naar onze inschatting afbreuk doet aan (de aandacht voor) een eerlijke strijd tussen programma’s en kandidaten. Dit kan bijvoorbeeld (maar daar is het niet toe beperkt) voortvloeien uit gedrag in de vorm van (mogelijk) strafbare feiten, kwetsen van personen of groepen, discriminatie, verspreiden van onwaarheden en het schenden van de Journalistieke Code van de NPO.

De volledige stemprocedure van de Gouden Televizier-Ring staat onder toezicht van een notaris. De notaris beoordeelt of de stemprocedure reglementair verloopt.

Methodieken die een eerlijk stemverloop negatief beïnvloeden, zoals geautomatiseerde stemsystemen, leiden tot uitsluiting van de verkiezing. Zo is het ook niet toegestaan om in opdracht van bijvoorbeeld omroeporganisaties, commerciële zenders, streamers en productiebedrijven een stem uit te brengen.

De notaris controleert het verloop van de stemprocedure gedurende de gehele verkiezing en stelt bij iedere stemronde de uitslag vast. Aan het einde van de gehele verkiezing stelt de notaris een proces-verbaal op.

Bij het minste of geringste vermoeden van fraude, kan de notaris naar diens oordeel ongeldige stemmen of zelfs programma’s en/of kandidaten uit de verkiezing schrappen. Hierover wordt niet gecorrespondeerd.

Televizier en de Gouden Televizier-Ring zijn merken van Bindinc.

Bindinc. BV 
Postbus 580
1200 AN Hilversum